24 خرداد, 1401
لکه گیری فرش قالیشویی بیستون

چرا باید لکه برداری فرش توسط قالیشویی انجام شود؟

[…]
22 خرداد, 1401
مرمت فرش

چه زمانی ما به مرمت فرش نیاز داریم؟

[…]
19 خرداد, 1401
رفو فرش

رفوگری فرش چیست و چرا برای فرش لازم است؟

[…]
16 خرداد, 1401
چرم دوزی فرش

چرم دوزی فرش چیست و چه اهمیتی دارد؟

[…]
9 خرداد, 1401
شیرازه دوزی فرش

ﺷﯿﺮﺍﺯﻩ ﺩﻭﺯﯼ ﭼﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺵ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ؟

[…]
5 اردیبهشت, 1401
قالیشویی گل ابریشم

هر آن چه که باید در مورد شستشوی فرش گل ابریشم بدانید

[…]
23 فروردین, 1401
تصویر نمایه مقاله تشخیص فرش دستباف

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮﺵ ﺩﺳﺘﺒﺎﻑ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ

[…]
17 فروردین, 1401
تصویر نمایه مقاله شکستگی فرش

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﺵ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﻮﺩ

[…]
15 اسفند, 1400
از بین بردن لکه آدامس

رفع لکه آدامس از روی فرش

[…]
11 اسفند, 1400
خشکشویی مبل در خانه

ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ چگونه است؟

[…]
30 بهمن, 1400
ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻟﮑﻪ ﭼﺴﺐ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻟﮑﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺵ ﺭﺍﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﮑﻪ ﭼﺴﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺁﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻟﮑﻪ ﭼﺴﺐ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ

ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻟﮑﻪ ﭼﺴﺐ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ

[…]
12 آذر, 1400
تصویر نمایه مقاله چرم دوزی

چرم دوزی دور فرش چیست؟

[…]
26 آبان, 1400
تصویر نمایه ریشه بافی فرش

ریشه بافی فرش با بهترین قیمت

[…]
4 آبان, 1400
تصویر شاخص قیمت قالیشویی در سال 1400

هزینه شستشوی فرش در سال 1400

[…]
7 مهر, 1400
تصویر بوی فرش

رفع بوی بد فرش

[…]
31 شهریور, 1400
قالیشویی در تجریش تهران

قالیشویی در تجریش تهران

[…]